O DDRWS I DDRWS

Cludiant gan y gymuned i'r gymuned

Transport by the community for the community

 
01758 721 777   -   07974 517 943   -   oddrwsiddrws@yahoo.co.uk


Amdanon Ni / About Us Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus Drws Agored
Rhoddion / Donations Dolenni / Links Adborth / Feedback
Archebu Ar-lein / Book On-line   Gwirfoddoli / Volunteering Cysylltu â Ni / Contacting Us
Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus
   
01758 721 777   //   07974 517 943
 Llwybr y bws, ardal codi, llwybr arfordir Llŷn/Cymru - Bus route, pick up area, Llŷn/Wales Coastal Path
Amserlen a Thaflen Wybodaeth i'w lawrlwytho...

Bydd 2 fws yn mynd yn rheolaidd i 5 pwynt sefydlog sef Abersoch, Porth Neigwl, Aberdaron, Porthor a Nefyn. Dangosir yr amser gadael ar yr amserlen bob tro.

Os oes lle ar y bws, gellir codi teithwyr ad-hoc o’r pwyntiau ar y daflen amser, neu gall teithwyr wneud arwydd i gael eu codi o unrhyw fan hwylus a diogel ar hyd llwybr y bws. Does dim rhaid bwcio, ond rhoddir blaenoriaeth i’r teithwyr fydd wedi bwcio.

Fel Bws Hyblyg gall y bws hefyd godi neu ddanfon teithwyr i unrhyw fan o fewn yr ardal wedi’i liwio’n binc ar y map, ond i wneud hyn, mae’n rhaid bwcio’r daith ymlaen llaw.

Sut i fwcio?

Edrychwch ar yr amserlen ac wedyn cysylltwch â swyddfa O Ddrws i Ddrws drwy ffonio 01758 721777 neu ebostio oddrwsiddrws@yahoo.co.uk.

Dylid bwcio 24awr ymlaen llaw, yn ystod oriau agor swyddfa arferol 9am – 16.30pm.
Ni ellir gwarantu os yn bwcio’n hwyr.
 
 
 
Logo AHNEEwch i YMWELD ar wefan AHNE am fwy o wybodaeth a mapiau o Lwybr Arfordir Llŷn:


Logo Ecoamgueddfa
Am fwy o wybodaeth am lefydd difyr a phethau i’w gwneud cliciwch yma... I ddarganfod mwy am y Llwybr Arfordir
 Cymru, cliciwch yma...

  Timetable and Information Sheet to download...
 
Two buses will serve 5 fixed points – Abersoch, Porth Neigwl, Aberdaron, Porthor and Nefyn. The timetable gives the departure times at each point.

Passengers can catch the bus, if space is available, without pre-booking. Ad-hoc passengers may be carried either from these fixed points or may be picked up along the route at any safe and convenient place by ‘hail and ride’. Booked passengers will be given priority.

This is a Flexible Service which means that pre-booked passengers can be taken to and from any place within the shaded pink area on the map. All these Flexible journeys must be pre-booked.

How to Book?

Have a look at the timetable and then contact the O Ddrws i Ddrws office by phoning 01758 721777
or e mail oddrwsiddrws@yahoo.co.uk.

Booking should be 24 hours in advance, during weekday office hours (9:00am – 16.30pm)
Late bookings cannot be guaranteed.
 

 
 
AONB LogoFor maps and more information on the Llŷn Coastal Path, click VISIT on the AHNE website:


Eco-museum Logo
For more information on interesting places to visit and events click here...To find out more about the Wales Coast Path, click here...
 Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus - Porth Ysgaden